KOULUTUS

Musiikkitieteen maisteriopinnot 2017
Filosofian maisteri
Jyväskylän yliopisto

Pop&jazzmusiikin koulutusohjelma 2010
Musiikinpedagogi AMK
Savonia-ammattikorkeakoulu

Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma 2003
Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto
Sosionomi (AMK),
Kirkon nuorisotyönohjaaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Ylioppilastutkinto 1998
Sibelius Lukio


MUU MUSIIKIN KOULUTUS

Complete Vocal Technique ja Speechlevel singing kursseja 2009-2014

Improvisointikoulutus 2007-2008

Laulu- teoriaopinnot (D-tutkinto) 2005-2007
Helsingin Stadia/pedagogiikkaoppilas
Laulu ja musiikinteoria opinnot (musiikkiopisto taso) 1994-2000
Keravan musiikkiopisto

Viulun ja alttoviulun opinnot 1986-2000
Kirkkonummen Musiikkiopisto
Keravan Musiikkiopisto


MUSIIKINALAN TYÖKOKEMUS

Hehku Wellness Oy Toimitusjohtaja ja Äänivalmentaja 15.5.2018 ->

Laulutunti.com Freelancer 18.01.2008->

Keski-Suomen Popjazzopisto Rehtori sekä pop/jazz –laulunopettaja 1.8.2012-31.7.2014


Keski-Suomen Popjazzleiri ry. Puheenjohtaja sekä vakituinen työntekijä 19.09.2010-31.7.2014


Mikkelin musiikkiopisto Laulunlehtorin tehtävät 1.8.2011-31.7.2014

Jyväskylän kaupunki Nuorten taitopajat 2011-2012

Jyväskylän ammattiopisto Pop/jazz -lauluntuntiopettaja 05.08.2010-31.05.2011

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pop/jazz -lauluntuntiopettaja 05.08.2010-31.05.2011

Alkusoitto Oy Pop/jazz -laulun tuntiopettaja 18.01.2008-28.5.2010

Viulunsoiton yksityisopettaja 2000-2001Tällä hetkellä toimin Ääni-valmentajana yrityksessäni Hehku Wellnessissä joka on käynnistänyt toimintansa syksyllä 2018. Edeltävät vuodet olen toiminut freelancerina opettaen ja ohjaten erilaisia projekteja ja kursseja ympäri Keski-Suomea ja tehnyt erittäin intensiivisesti töitä musiikin parissa useissa eri työyhteisöissä. Niistä tärkeimmäksi muodostui vuonna 2010 perustettu Keski-Suomen Popjazzleiri ry., jonka puheenjohtajana toimin toimikaudet 2010-2014. Yhdistyksen tärkein tavoite oli ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä musiikin avulla. Toiminnan suurimpina saavutuksina pidän valtakunnallisia musiikkileirejä, joihin hakeutui joka kesä 70 nuorta eripuolelta Suomea sekä ympäri Keski-Suomea järjestetyt rytmimusiikin kurssit ja koulutukset.

Yhdistyksen alaisuuteen perustettiin 2012 avattu Keski-Suomen Popjazzopisto, jonka rehtorina toimin toimikaudet 2012-2014. Hallinnollisten tehtävien lisäksi annoin viikottain pop/jazz –laulun yksilö- ja ryhmäopetusta sekä satunnaisesti ohjasin workshoppeja/bändejä ja teoriaryhmiä. Toimikaudella 2013-2014 opisto teki yhteistyötä Jyväskylän Kristillisen opiston kanssa, jossa opetin teatteri- ja musiikkilinjalaisille äänenkäytönperusteita, biisintekoa ja sovittamista, esiintymisvalmennusta, improvisointia sekä musiikinperusteita. Toimin myös linjojen teatteriprojektin vastaavana musiikinohjaajana ja valmentajana.

Jyväskylän töiden ohella olen opettanut päätoimisesti myös Mikkelin musiikkiopistossa vuodesta 2011 lähtien. Työtehtäviini on kuulunut pop/jazz –laulunopetuksen lisäksi pop/jazz –lauluryhmän ohjaus, joka alkoi uutena opetusaineena toimestani syksyllä 2013. Olen tuottanut yhteistyössä bändipuolen opettajan kanssa useita isoja konsertteja Mikkelin musiikkiopistolle ja paikallisille yhteistyökumppaneille, joista näkyvimpiä olivat Naisvuoritalolla järjestetyt Saanko luvan? Tanssi-iltamat 50-60-luvun hengessä sekä Country-Musiikkishow.

Freelancer puolella olen yksilöopetuksen lisäksi tehnyt aktiivisesti soolo- ja duokeikkaa mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa sekä vetänyt lukuisia rytmimusiikin kursseja pienryhmille ja kuoroille ympäri Keski-Suomea. Eniten opetuspuolella olen keskittynyt improvisointi- ja esiintymiskurssien kehittämiseen.

Tätä edeltävät työni Jyväskylän ammattiopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa antoivat hyvää kokemusta sekä perus-, että ammattiopetuksen puolelta. Tehtäviini tuolloin kuului ammattiopistossa yksilöopetus, poplaulukoulu ja laulustudiot sekä toisen asteen pop/jazz-lauluopetus. Ammattikorkeakoulussa puolestaan opetin kolmea pääaineista ja muutamaa sivuaineista pop/jazz-laulajaa. Samaan aikaan ohjasin syksyllä 2010 alkaneessa kolmivuotisessa ESR rahoitteisessa Nuorten taitopajat projektissa vastuu lauluopettajana kuntouttavaa laulupajaa, joka toteutettiin projektiluontoisesti 4-5 pajalla vuosittain. Palvelun ostajana oli Jyväskylän kaupunki.

Taiteellisena ansiona mainittakoon sävellystyöni vuonna 2005 Helsingin makasiineista kertovaan dokumenttiin Viimeinen sammuttaa valot, joka esitettiin Ylen TV1:ssä kahteen kertaan ja se osallistui Tampereen elokuvajuhlien dokumenttielokuvien sarjaan. Toinen itselleni merkittävä ansio on 2010 valmistunut elokuvaprojekti, johon lauloin kolme kappaletta. Elokuva on Aleksi Salmenperän ohjaama ja Aki Kaurismäen tuottama ja nimeltään Paha perhe, jonka ensi ilta oli tammikuussa 2010 ja elokuva oli myös laajalti kansainvälisessä levityksessä. Tähän elokuvaan olen lisäksi sanoittanut kaksi laulamaani kappaletta, joissa toisessa olen ollut myös toinen säveltäjistä.

Koulutus ja kokemus takaavat laadukkaan opetuksen: Olen saanut erinomaisen ammattillisen pätevyyden opiskelemalla laadukkaissa oppilaitoksissa (Savonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin Stadia), upeiden opettajien ohjauksessa. Ammattiopintojen jälkeen en ole jäänyt paikalleen polkemaan vaan hakenut lisää koulutusta ja osaamista ylemmän korkeakoulututkinnon opinnoista (Jyväskylän yliopisto) sekä ammattillisuutta kehittäviltä kursseilta mm. Speech level singing, Complete vocal technique ja jazz- lauluopinnot Washington D.C.:ssä. Olen osallistunut myös edellisten työnantajieni kautta useisiin rytmimusiikinalan koulutuksiin ja seminaareihin (järjestäjänä mm. Helsingin Popjazz konservatorio), joten tiedän missä alalla mennään ja mitkä ovat sen haasteet ja mahdollisuudet. Yhteistyö kollegojen ja musiikinalan huippuosaajien kanssa ovat antaneet minulle kallisarvoisia vinkkejä ja näkökulmia omaan työhöni ja muusikkouteeni. Tästä esimerkkinä yhteistyö (esiintymisvalmennus) artisti Arja Korisevan kanssa.